Teemat

Tulevaisuus on toivoa täynnä.

Uusmaalaisen kansanedustajan tärkein tehtävä on varmistaa, että Suomi on valmis ottamaan vastaan tulevaisuuden megatrendit parhailla mahdollisilla tavoilla.

Tulevaisuus on toivoa täynnä silloin, kun meillä on käsitys siitä, mitä kaikkea tulevaisuus voi tarkoittaa. Tämä edellyttää ymmärrystä teknologioista, megatrendeistä ja yritystoiminnan eri muodoista nykypäivänä – ja tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden toivo tarkoittaa myös uskoa ihmisiin ja siihen, että mahdollistamalla ihmisten toimeliaisuutta, kaikki hyötyvät. Erityisesti silloin, kun julkisella taloudella tekee tiukkaa, on mahdollistettava enemmän – ei rajoitettava ja kurjistettava.

Tulevaisuus:

Tulevaisuuden megatrendit saapuvat myös Suomeen. Jotta Suomi pärjää hyvin myös tulevaisuudessa ja ihmisten hyvinvointi turvataan, tarvitsemme ymmärrystä ja asiantuntemusta siitä, miten luotaamme megatrendien aallonharjalla.

Se, kenellä on vahvin näkemys tulevaisuuden mahdollisuuksista, osaa myös parhaiten varautua maailman vääjäämättömään muutokseen. Uskon että minulta löytyy tätä näkemystä.  Olen tehnyt töitä nimenomaan digitalisaation parissa, ja minulla on aitoa asiantuntemusta siitä miten lainsäätäjän tulisi yhä digitaalisempaa yhteiskuntaa luotsata.

Talous:

Kun julkistaloudella tekee tiukkaa, on syytä mahdollistaa entistä enemmän. Mahdollistetaan ihmisten yritteliäisyyttä ja toimeliaisuutta, ja mahdollistetaan kokonaan uusien toimialojen ja liiketoiminnan edellytyksiä.

Verojärjestelmää on kehitettävä kannustavampaan ja mahdollistavampaan suuntaan, ja kaikessa on ajateltava sitä, miten saamme kovan osaamisemme parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Ei panna huippuluokan osaamistamme vakan alle sillä, että yrittämisen ja tekemisen mahdollisuuksista tehdään vaikeaa, hidasta ja byrokraattista.

Kryptovaluutat ja startupit:

Kryptovaluutat ja startupit edustavat tulevaisuutta, ja tällä hetkellä kymmenestä suurimmasta tulevaisuuden kasvualasta suurin osa on Suomessa kielletty – tässä mielessä olemme kansainvälisten trendien jälkijunassa, vaikka osaamisemme on maailman huippua.

Tulevaisuus syntyy mahdollistamisen avulla, ja uusiin kasvun muotoihin tulee pelon sijaan suhtautua innokkaasti, uteliaasti ja rohkeasti. Kannustetaan ihmisten oma-aloitteisuutta, sillä aivan uusista kasvun muodoista hyötyvät lopulta sekä kasvun tekijät että koko suomalainen yhteiskunta.